Türk Şamlar Aile Derneği

            Türk Şamlar Aile Derneği ilk genel kurul toplantısı 6 nisan 1985 yılında yapılmıştır ve derneğin aynı anda kuruluş tarihidir.

            Oslo Türk Şamlar Aile Derneği nin 137 üyesi vardır ve üyelerinin tamamı Oslo belediyesi sınırları içerisinde oturmaktadır. Norveçte yaşayan diğer Şamlarlılarla beraber bu sayı 330 kişiye yakındır. Derneğin adında da geçtiği gibi dernek üyeleri Konya ya bağlı Beyşehir ilçesi Şamlar köyünden gelmektedir. Yukarıda belirtilen üyelerin 53 ü Norveçte doğmuştur. 47 kişi aile birleşmesi nedeniyle Türkiyeden göç etmiştir. Evlilik dolayısı ile gelenlerin sayısı 20 dir. 17 kişi işçi olarak gelmiştir ve Şamlarlıların çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu kişiler 1970 li yıllarda kısa bir dönem için çalışmaya gelip sonra sürekli burada kalan insanlardır.

            Oslo Türk Şamlar Aile Derneği nin resmi dergisi olan ‘Şamlar Postası’ aylık çıkartılır ve üyelere dağıtılır. Genelde Şamlarlıları ilgilendiren konulara yer verilir. Ayrıca değişen gündeme göre içerik genişletilir. Derneğin resmi WEB- sayfası WWW.SAMLAR.OSLO.NO da hem üyelere ulaşmada yeni bir iletişim yolu hemde dış iletişim konusunda sağlam bağlar oluşturmaktadır.

            Oslo Türk Şamlar Aile Derneği ne bağlı ancak bağımsız olarak çalışmalarını yürüten Türk Şamlar Kadınlar Derneği ve Türk Şamlar Çocuk ve Gençlik Derneği bulunmaktadır. Her derneğin ayrı yönetim kurulları vardır. Bu derneklere ek olarak Anadolu Alevi-Bektaşi İnanç Derneği çalışmalarını sürdürür.

            Derneğin kuruluş amaçları arasında üyelerin sosyal ve kültürel alanda gereksinimlerini gidermek ve üyelere bu alanlarda yardımcı olmaktır. Sosyal ve kültürel ortamlar yaratmak, gelenek ve görenekleri taze tutmak ve geliştirmektir.

            Gerek görüldüğünde ve bunun dışında belirli aralıklarla seminer, panel, kurs ve konferanslar düzenleyerek üyeleri güncel konularda aydınlatmak ve bilgilendirmek. İçinde bulunduğumuz Norveç toplumu ve buna bağlı eğitim, entegrasyon, kültür, iş hayatı gibi alanlarda üyeleri bilgilendirmek. İçinde bulunduğumuz toplum ile ilgili üyelere bilgi dağılımı ve üyelerin ilgisini artırma çalışmaları. Toplum içinde üyelerin katılımını artırma çabaları.

            Somut çalışmalar olarak geçmişten bugüne kadar dernek çalışmaları kapsamında bir çok alanda çaba gösterilmiştir. Bunlar arasında sayabileceğimiz şunlar vardır: halk oyunları, saz gurupları, tiyatro gurupları, seminerler, kurslar, panel, ders yardımı projeleri, dil kursları, geziler, doğa turları, müze turları, eğlence geceleri, futbol çalışmaları. Ayrıca her yıl geleneksel olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dır derneğimiz tarafından kutlanmaktadır.

            Oslo Türk Şamlar Aile Derneği Norveç Türk Dernekleri Federasyonu kurucu üyesidir. Ayrıca Drammen Şamlar Kültür Derneği ile bir çok alanda ortak çalışmalar yapmaktadır.